True
Uputstvo za korišćenje laptop baterije
Molimo Vas, da pažljivo pročitate uputstvo pre upotrebe.
Clarico-Image-Text

Poštovani Korisnici,

Hvala na poverenju za kupovinu naše laptop baterije. Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu da biste naučili kako pravilno koristiti baterije. Baterija je potrošni elektronski proizvod sa ograničenim životnim vekom, ali pravilna upotreba, pravilno punjenje, pražnjenje i skladištenje mogu značajno produžiti život baterije.

Kalibrirajte Bateriju Računara Za Najbolje Performanse

Baterija ima u sebi mikroprocesor koji omogućava procenu količine energije u bateriji kada se puni i prazni. Bateriju morate povremeno kalibrisati da bi indikator na laptopu prikazivao precizniji procenat napunjenosti i preostalo vreme do pražnjenja, zato što je merač još uvek kalibriran prema staroj bateriji. Ovaj postupak trebalo bi da obavite prvi put kada koristite bateriju, a zatim na svakih nekoliko meseci.


 1.  Izvršite odgovarajuća podešavanja: Kliknite na ikonicu baterije u donjem desnom uglu, zatim “Promemnite postavke plana” > “Promeni više opcija za postavke napajanja” > “Baterija” > “Kritični nivo baterije” > “Na bateriju” - podesite na 5% (ili najmanje što vam sistem dozvoljava) a zatim izaberite „Primeni“ i „U redu“ da biste sačuvali podešavanja.

 2. Isključite adapter za napajanje i koristite bateriju dok se laptop ne isključi.

 3. Priključite ispravljač i napunite bateriju računara do 100%. Pri početnoj upotrebi (ili nakon dužeg perioda skladištenja), bateriji mogu biti potrebna tri do četiri ciklusa punjenja / pražnjenja pre nego što dostigne maksimalni kapacitet. Proces punjenja treba da traje nekoliko sati. Prvo morate da ispraznite bateriju dok se laptop ne isključi pre nego što je napunite do 100% za kalibraciju. Tada možete da uključite i isključite napajanje kada je baterija na bilo kojem nivou napunjenosti.

Napomena: Kada je baterija pri kraju pražnjenja, računar prelazi u hibernate režim. Baterija zapravo sadrži rezervu koja je potrebna da bi računar ostao u stanju mirovanja. Kada se baterija potpuno isprazni (što je potrebno prilikom kalibracije), računar je prisiljen da se isključi. U ovom slučaju, sve otvorene datoteke mogu se izgubiti.

Update BIOS-a

Zamenske baterije koje možete pronaći kod nas na sajtu nisu originalne baterije. Neki proizvođači laptop računara rade automatski update BIOS-a posle čega dolazi do problema sa prepoznavanjem baterije.

Kako da proverite u BIOUS-u - da li je sistem prepoznao bateriju da nije oroginalna baterija:

 • isklučite laptopt - shut down
 • pokrenite laptop i drižite pritisnuto dugme F2
 • kada se pojavi meni u BIOS-u, potražite u prvom delu Battery Info, kliknite na to,
 • pogledajte informaciju o bateriji - status - Good Health, ili non LENOVO/DELL/HP..., not compatible itd.
Molimo Vas da nakon kupovine baterije ne radite update BIOS-a kako bi baterija funkcionisala. U slučaju da Vaš laptop odradi update potencijalnu reklamaciju ne možemo da prihvatimo jer je baterija ispravna.

Čuvanje Baterije

Držanje baterije na maksimalnoj napunjenosti duže vreme može oštetiti bateriju - potrebno je da se baterija puni i prazni redovno. Baterije koje su uvek napunjene i na punjaču će na brzo izgubiti maksimalni kapacitet, a samim tim imaće kraći vek trajanja. Ako bateriju ne koristite mesec dana ili više, preporučljivo je izvaditi bateriju iz uređaja, napuniti 60%-80% i čuvati je na hladnom, suvom i čistom mestu. Pored toga će možda biti potrebno povremeno dopuniti bateriju nakon određenog perioda skladištenja. Svakako bi bilo najbolje ako bateriju možete koristiti jednom mesečno da osigurate dobru memoriju.

Mere Opreza

 • Nemojte da spajate kontakte na bateriji - kratki spoj može ozbiljno oštetiti bateriju.
 • Ne bacajte, bušite ili na neki drugi način oštećivati bateriju, jer to može izazvati eksploziju ćelija.
 • Ne izlažite bateriju toploti, vlazi ili kiši.
 • Držite bateriju odvojeno od vatre ili drugih izvora toplote.
 • Ne palite. Izlaganje bateriji ekstremnim vrućinama može prouzrokovati eksploziju.
 • Ne pokušavajte da rastavljate, popravljate ili zamenite bateriju jer to može prouzrokovati pregrevanje ili požar. Korozivni alkalni rastvori ili drugo curenje elektrolita mogu dovesti do požara ili telesnih povreda i smrti.
 • Ne bušite bateriju oštrim materijalima.

Često postavljena pitanja


P: Koliko dugo će nova baterija napajati laptop?

O: Trajanje baterije na laptopu je teško odrediti. Stvarno trajanje baterije zavisi od potreba za napajanjem, tj potrošnje energije. Korištenje maksimalne osvetljenosti ekrana, hard diska, DVD-a i drugih dodataka uzrokovaće dodatno pražnjenje baterije, čime se učinkovito smanjuje trajanje baterije. Ukupno trajanje baterije takođe zavisi od generacije i samog modela laptopa - ugrađenih komponenti itd.


P: Zašto se smanjuje kapacitet baterije dok se ne koristi?

O: Zbog uticaja vlage u okolini i neosjetljivog izolacionog okruženja, baterije imaju fenomen vlastite potrošnje. U zavisnosti od stanja baterije, punjenje bi se smanjilo za oko 1% svaka 3-4 dana, tako da je potpuno normalno da se baterija prazni i kada se ne koristi!


P: Da li mogu da izvadim bateriju tokom korišćenja ispravljača za napajanje?

O: Obično funkcija punjenja laptopa počinje da se puni kada je kapacitet manji od 95%, a pošto postoji prirodni obrazac potrošnje, nije važno da li je baterija u laptopu. Međutim, preporučujemo da držite bateriju u laptop, jer se tekuće operacije mogu nastaviti i na taj način sprečiti gubitak podataka ako dođe do prekida napajanja. Da biste uklonili bateriju, preporučujemo da je postavite na suvo i hladno mesto, a ne zaboravite da bateriju koristite najmanje jednom mesečno, kako bi ostala aktivna.


P: Da li će se radni vek baterije smanjiti ako punim bateriju pre nego se potpuno isprazni?

O: Vek trajanja baterije izračunava se na osnovu ciklusa punjenja i pražnjenja, a Li-ionska baterija obično ima radni vek od 300-400 ciklusa. Ne morate brinuti o tome kako će baterija izračunati drugi ciklus kada se puni, ali u proseku počinje drugi ciklus kada se napuni do 80-90%.


P: Napunjenost baterije i dalje pokazuje 0%, čak i nakon 20 sati punjenja, a laptop se odmah isključuje kada je nestalo napajanje, u čemu je problem?

O: Prvo što treba da uradite je da proverite kontakt između laptopa i baterije, jer ako kontakt nije dobar, čak i ako se čitaju informacije o komunikaciji, baterija se ne može napuniti. S obzirom da se konektor na laptopu može deformisati posle dužeg perioda upotrebe, dok je konektor na novoj bateriji dizajniran prema novim specifikacijama laptopa, to može prouzrokovati probleme sa kontaktima. U takvim okolnostima, izvadite bateriju i umetnite je nekoliko puta u laptop kako biste obezbedili puni kontakt. Kada čujete zvuk KLIK, to u osnovi znači da je kontakt dobar. Pokušajte ponovo i možete rešiti problem sa kontaktima, posebno kod prenosnih računara IBM i Lenovo.


P: Baterija se ne prazni i laptop se odmah isključuje nakon što se isključi punjač, čak kada je baterija napunjena do određenog procenta ili čak 100%, zašto?

O: Kad je to slučaj, pazite na svoju spoljnu temperaturu. Ako se nalazite na mestu gde je temperatura veoma visoka, baterija će se automatski zaštititi nakon dužeg vremena i program za pokretanje prenosnog računara će prestati da radi. U ovom trenutku ponovo pokrenite laptop posle 1 sata.Alternativno, mogući su problemi sa laptopom tokom procesa punjenja, jer krug za punjenje laptopa jednostavno uzrokuje probleme tokom punjenja. Proverite originalnu bateriju na laptopu i vidite da li radi.


P: Moj Dell laptop nije uspeo da identifikuje bateriju i naznačio je da "baterija nije kompatibilna sa ovim modelom računara. Kada ubacim" Dell "bateriju, indikator treperi, šta nije u redu?

O: Označava da kompatibilnost baterije nije dobra, laptop prepoznaje da baterija nije DELL. Kada se to dogodi, obratite se prodavcu radi zamene.


P: Laptop ne može da se pokrene kada sam ubacio novu bateriju, ali dobro funkcionisao kad sam izvadio bateriju, zašto?

O: To pokazuje da je baterija neispravna ili da nije kompatibilna što je najčešće slučaj kod baterija sa većim kapacitetom (9-ćelijske baterije). Potrebno je da zamenite bateriju, obratite se svom prodavcu.


P: Laptop se isključuje bez upozorenja i pored toga što indikator pokazuje da baterija ima 30% ili više energije.

O: Kada se suočite sa takvim problemom, najpre uradite nekoliko kalibracija baterije. Ako se problem ne otkloni, obratite se svom prodavcu.


P: Kad sam prvi put pokušao da napunim bateriju, indikator napunjenosti je stao na 30% i nakon sat vremena punjenja, kako mogu da napunim bateriju do 100%?

O: Kada se suočite sa takvim problemom, proverite kalibraciju baterije računara za najbolje performanse za pravilan rad. Ako se problem nastavi, obratite se svom prodavcu.


P: Zašto je laptop pokazao da se baterija potpuno napunila nakon samo 10 minuta punjenja?

O: Kada se suočite sa takvim problemom, proverite kalibraciju baterije računara za najbolje performanse za pravilan rad. Ako se problem nastavi, obratite se svom prodavcu.


P: Moja baterija je trajala 3 sata prvi put, ali se više ne puni - da li je neispravna?

O: Kada se suočite sa takvim problemom, proverite kalibraciju baterije računara za najbolje performanse za pravilan rad. Ako se problem nastavi, obratite se svom prodavcu.

Dečiji satovi
Video uputstva za korišćenje dečijih satova

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.