True
GARANCIJA 

iTrade.rs prodaje nove proizvode, za koje važi Zakon o zaštiti potrošača.

Reklamacioni rok za sve prozvode je 24 meseci, osim ako nije drugačije navedeno u opisu proizvoda. 

Proizvodi sa oznakom   Garancija 12 meseci  imaju produženi garantni rok u odnosu na stadardne proizvode.

Prava potrošača 

Potrošač ima pravo da u roku od šest meseci od dana izvršene kupovine proizvoda, podnese pismeni prigovor - reklamaciju na email adresu: reklamacije@itrade.rs 

Potrošač je dužan da uz prigovor - reklamaciju dostavi podatke: broj porudžbine (ili ime i prezime) kao i opis nedostatka.

Po osnovanom prigovoru - reklamaciji potrošač ima pravo na:

  • zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa), ili
  • da mu se vrati iznos plaćen za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan vraćanja, ili
  • otklanjanje nedostatka na proizvodu o trošku prodavca. 

U slučaju da je prigovor - reklamacija potrošača osnovan zbog nedostatka u izvršenju određene usluge, potrošač ima pravo na:

  • otklanjanje nedostatka, ili
  • vraćanje plaćenog iznosa, ili
  • na smanjenje cene srazmerno nedostatku izvršene usluge (član. 36. stav 3. Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru i član 35. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača).

Ukoliko potrošač pretrpi štetu prouzrokovanu proizvodom sa nedostatkom, odnosno neizvršenjem usluge ili izvršenjem usluge sa nedostatkom, može da zahteva i naknadu štete

Za proizvode za koje je prilikom kupovine potrošač bio obavešten i znao da su sa nedostatkom prodavac ne odgovara (član. 37. Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru i član 33. Zakona o zaštiti potrošača).

 

Обврски на Продавачот - Давател на Услуги  

Ovlašćeno lice će najpre proveriti:

  • da li je proizvod kupljen na iTrade.rs
  • da li je proteklo 6 (šest) meseci od dana izvršene kupovine proizvoda;
  • da li je nedostatak nastao krivicom potrošača.

iTrade.rs zadržava pravo da od kupca traži dodatne informacije u vezi prijavljenog nedostatka. Kupac će biti obavešten o konačnoj odluci u najkraćem roku (ne kasnije od 8 dana od podnošenja prigovora)

Ako su ispunjeni navedeni uslovi, reklamacija će biti uvažena - , obaveštava kupca da može da pošalje proizvod.

iTrade.rs će postupiti po prigovoru kupca u najkraćem roku (ne dužem od 15 dana  po članu. 36. stav 4. Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru i članu 34. stav 4. Zakona o zaštiti potrošača).

Za proizvod koji se daje u zamenu za neispravan proizvod, iTrade.rs je u obavezi da izda novi račun, kao da je izvršio prodaju novog proizvoda i od dana izdavanja tog računa potrošač ima pravo da u roku od šest meseci od dana izvršene zamene proizvoda, podnese pismeni prigovor - reklamaciju prodavcu i za zamenjeni proizvod. 

Ukoliko navedeni uslovi nisu ispunjeni, a naročito ako je do nedostatka došlo krivicom potrošača, ovlašćeno lice je dužno da potrošača obavesti da po važećim propisima nema pravo na podnošenje prigovora - reklamacije.

iTrade.rs može odbaciti kao neosnovan prigovor - reklamaciju potrošača, ako nesumnjivo utvrdi da je nedostatak na proizvodu nastao krivicom potrošača, odnosno usled nepridržavanja uputstva za upotrebu, odnosno ako proizvod nije korišćen i održavan u skladu sa deklaracijom na proizvodu. 

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.