True

Vraćanje proizvoda

 • Vraćanje proizvoda u roku od 15 dana ili odustanak od ugovora

Kupac (ovo se odnosi samo na fizička lica koja kupuju proizvode u svrhe izvan svoje delatnosti) ima pravo da preda zahtev  ONLINE ZAHTEV  u roku od 15 dana od prijema proizvoda iz koje se povlači ugovor, bez navođenja razloga za svoju odluku.

Rok počinje jedan dan od dana prijema naručenog artikla.

Troškovi koje kupac snosi u vezi sa odustajanjem od ugovora su troškovi vraćanja robe (koji se u slučaju isporuke naplaćuje prema cenovniku dostavne službe i zavisi od težine).

Roba se mora vratiti prodavcu najkasnije u roku od 14 dana (zakonski rok) od dostavljenog obaveštenja o odustajanju od ugovora (kupovina).

 • Vraćanje poštom ili kurirskom službom

Vraćanje proizvoda se odvija preko pošte ili kurirske službe. Preporučujemo vam da koristite uslugu dostave koja vam omogućava praćenje pošiljke. 

Proizvod koji vraćate mora biti zapakovan u originalnoj ambalaži i bez tragova korišćenja ili oštećenja.  


Troškove dostave uvek snosi pošiljalac, osim ako nije unapred dogovoreno drugačije. Ne prihvatamo otkupne pošiljke.


Postupak vraćanja je sledeći:


 1. Popunite Obrazac za odustanak od ugovora (Klik na ikonicu, kako bi ga skinuli) , koji je izvor svih informacija koje su nam potrebne za povraćaj novca.

 2. Vratite proizvod na fabrička podešavanja ako se radi o elektronskom uređaju koji ima ovu opciju (telefoni, tableti itd.)

 3. Pripremite proizvod za transport. Pravilno zaštitite proizvod pre nego što ga predate prevozniku. Proizvod koji vraćate mora biti zapakovan u originalnoj ambalaži i bez tragova korišćenja ili oštećenja.

 4. Molimo Vas, da proizvod pošaljete po instrukcijama koje su vam date i na adresu koja Vam bude poslata.

Nakon dobijanja proizvoda, izdajemo knjižno odobrenje i uplaćujemo novac na račun koji ste nam poslali u najkraćem roku, a najkasnije u zakonskom roku od 14 dana, od prijema robe.

Najčešća pitanja:

Opcija odustajanja od ugovora je namenjena da otvorite proizvod, pregledate ga, a ako vam ne odgovara ili ako su vaša očekivanja bila drugačija, odustanite od kupovine. Ove preporuke se ne primenjuju ako je proizvod neispravan ili ne radi u trenutku kupovine. U ovom slučaju radi se o zahtevu za reklamacije.


Pravo na povrat kupoprodajne cene, materijalnih nedostataka i pogrešno izvršenih usluga detaljnije je regulisano odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Ne, prilikom odustajanja od ugovora u roku od 15 dana, ne morate navesti razlog povrata novca. Međutim, pisani razlog će biti dobrodošao jer će nam pomoći kao povratna informacija o proizvodu.

Mogu li vratiti proizvod u roku od 15 dana ako sam pravno lice (kupovina na ime firme)?

Ako ste kupili artikl sa fakturom firme, prihvatili ste uslove poslovanja koji se odnose na firme. Glavna razlika je u mogućnosti odustajanja od ugovora: Omogućavamo kompanijama, preduzetnicima i drugim pravnim licima da vrate pošiljke proizvoda pod garantnim uslovima. Gore navedene organizacije nemaju mogućnost da odustanu od ugovora u roku od 15 dana od prijema robe, a da ne moraju navesti razlog svoje odluke kao što je to slučaj sa potrošačima (fizičkim licima). Nažalost, povraćaj kupoprodajne cene nije moguć. Kupovine pravnih lica podležu Opštim uslovima poslovanja, sa razlikom u prethodno navedenim mogućnostima odustajanja od ugovora.

Sve što nam je potrebno je pravilno popunjen obrazac, najbolje skeniran.

Novac će biti vraćen u najkraćem roku, ali najkasnije u roku od 14 dana od vaše prijema robe, ali tek nakon što se proizvod vrati u skladište (u slučaju vraćanja poštom).

Koji je pravni osnov za odustajanje od ugovora u roku od 15 dana?

Pravo na povrat kupoprodajne cene, materijalnih nedostataka i pogrešno izvršenih usluga detaljnije je regulisano odredbama Zakona o zaštiti potrošača. 

Kako da pravno proverim da li mi neki proizvod odgovara?

Kada primite proizvod, prvo se uverite da ima neoštećeno ambalažu i pažljivo je sklonite sa strane. Držite pakovanje sve dok ne budete sigurni da vam proizvod odgovara i da radi bez problema. Proverite njegove osnovne funkcije bez uklanjanja zaštitnih folija. Uklonite ih samo kada ste potpuno sigurni da nameravate da zadržite proizvod.


Potrošač ne može neometano koristiti proizvod do odustajanja od ugovora. Međutim, on može pregledati i testirati proizvod u meri u kojoj je to potrebno za utvrđivanje činjenica.

Molimo vas, da proizvod upakujete na isti način kako ste i dobili - ukoliko ste proizvod dobili u transportnoj kesi. molimo vas da ga vratite u istom stanju.

Ukoliko proizvod bude imao bilo kakva oštećenja ili skinutu foliju, zadržavamo pravo da odbijemo zahtev za vraćanje proizvoda.

Da, proizvod mora biti vraćen u originalnom pakovanju. U slučaju vraćanja proizvoda, kupac mora adekvatno zaštititi proizvod pre nego što je preda kuriru.

U slučaju odustajanja od ugovora, morate vratiti proizvod zajedno sa svom dodatnom opremom koju ste dobili zajedno sa stavkom, npr. kablovima, punjačima, slušalicama, ...

Nakon odustajanja od ugovora, rok od 15 dana stupa na snagu 1 dan nakon prijema pošiljke. 

Odustajanje od ugovora nije moguće za robu:


 • za robu ili usluge čija cena zavisi od fluktuacija na tržištima nad kojima kompanija nema kontrolu i do kojih može doći u roku za povlačenje;

 • za robu koja po svojoj prirodi nije pogodna za povratak, kvarljiva je ili brzo ističe;

 • za pruženu uslugu, ako preduzeće u potpunosti ispunjava ugovor i usluga je započeta na osnovu izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz saglasnost da izgubi pravo na odustajanje od ugovora kada ga preduzeće u potpunosti ispuni;

 • zapečaćenu robu koja nije pogodna za povratak iz zdravstvenih ili higijenskih razloga ako je potrošač otvorio nakon isporuke;

 • dobra koja se po svojoj prirodi nerazdvojno mešaju sa drugim predmetima;

 • digitalni sadržaj koji se ne isporučuje na materijalnom mediju ako je pružanje usluge započeto uz izričitu prethodnu saglasnost i saglasnost potrošača.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.